Mali by ste vedieť
Extrémna rýchlosť tlače predurčuje túto technológiu pre produkciu vysokých nákladov. Rotačný offset je optimálnym riešením pre tlač dennej tlače, časopisov, reklamných novín a prospektov, ktorých tlačový náklad začína pri desaťtisícoch kusov. Pri cenovom porovnaní s hárkovým offsetom a digitálnou tlačou ponúka výrazne nižšiu jednotkovú cenu.Viac
Kvalita tlačového výstupu je so spomenutými technológiami porovnateľná.

Rotačný offset používa papiere s nízkou gramážou v rozsahu 35 až 135 g / m2. Použitie tenkého 35 g papiera má pozitívny vplyv na výslednú cenu tlače. Zároveň znižuje aj distribučné náklady. Cena prepravy a neadresnej distribúcie letákov do schránok sa odvíja najmä od hmotnosti materiálu. Okrem samotnej tlače Vám zabezpečíme aj distribúciu Vašich novín či letákov do schránok. Menej
Produkty: 
  • Reklamné noviny
  • Akciové letáky
  • Mailingové listy