imgStaňte sa súčasťou profesionálneho tímu

Fabrika na reklamu s oficiálnym názvom KPK Reklama s.r.o. sa bude rozrastať. Spoločnosť zameraná na tlačiarenské služby a reklamu plánuje zvýšiť počet zamestnancov zo súčasných 35 na 65.

Vďaka kvalifikovaným zamestnancom, precíznym riadiacim postupom a investíciám do nových, moderných technológii sa jej geografické pôsobenie neustále rozširuje. Okrem východoslovenského regiónu pôsobí v Bratislave, Maďarsku a minulý rok otvorila divíziu v Prahe s pôsobnosťou pre celú ČR. Jej ambíciou je stať sa jednotkou v oblasti veľkoplošnej tlače na Slovensku a v strednodobom horizonte expandovať do ďalších okolitých krajín Európy.

Formulár uchádzača o zamestnanie

Súhlas so spracovaním osobných údajov *
V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti Profesia, spol. s r.o. a PELLENC s.r.o. prostredníctvom stránky www.profesia.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.