Vážený obchodný partner,

     V prvom rade by sme sa chceli poďakovať za Vašu dôveru a radi by sme vyjadrili, že si vysoko vážime našu spoluprácu.

     Avšak turbulencia na trhu, neustále legislatívne zmeny na Slovensku, zmenené platobné podmienky u našich dodávateľov a v neposlednom rade slabá platobná morálka niektorých našich odberateľov, nás bohužiaľ prinútila, aby sme na túto situáciu reagovali zmenou našich platobných a fakturačných podmienok.

     Veríme, že tieto zmeny nebudú pre Vás záťažou a dúfame, že prispejú k lepšej komunikácii medzi našimi spoločnosťami a zabezpečia plynulý priebeh od objednávky, zaradenia do výroby, prevzatia tovaru zákazníkom až ku legislatívne správnej fakturácii.

     Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás najdôležitejšia, avšak ruka v ruke sú s tým spojené aj legislatívne záležitosti, ktoré všetci musíme plniť a verím, že je to jedna z priorít aj pre Vás.

     Preto nám dovoľte, aby sme Vás informovali o platobných podmienkach a fakturačných zmenách v našej spoločnosti KPK Reklama s r.o. platných od 01.01.2014 nasledovne:

Objednávka

Každá prijatá objednávka, ktorú zaregistrujeme od klienta musí obsahovať:

  • platné fakturačné údaje – názov spoločnosti, fakturačnú adresu, IČO, IČ DPH – v prípade neplatiteľa informáciu o tom, že je neplatiteľ - kontaktnú osobu, telefonický a mailový kontakt,
  • popis objednávky - presný popis objednávky (spresnenie materiálu, počtu kusov, termín dodania, presnú adresu dodania, kontaktnú osobu, telefonický kontakt, prípadne akékoľvek iné spresnenia, ktoré zabezpečia plynulé vyriešenie každej zákazky ku spokojnosti klienta)

     Termín dodania po prijatí objednávky s tlačovou grafikou je štandardne 24 – 48 hodín. V prípade úhrady na základe zálohovej faktúry, dodanie do 24 – 48 hodín od obdržania úhrady na náš účet.

Platobné podmienky

Úhrada môže byť zrealizovaná viacerými spôsobmi:

  • Úhrada formou zálohovej faktúry v hodnote celej sumy vopred pri objednávkach nad 120€ s dph – klient má možnosť využiť túto možnosť a získať 3% zľavu
  • Úhrada formou zálohovej faktúry v hodnote 50% z celkovej sumy pri objednávkach nad 120€ s dph, doplatok zvyšných 50% pri dodaní tovaru – pri nových klientoch
  • Osobný odber a úhrada v hotovosti na prevádzke našej spoločnosti KPK Reklama s.r.o., Južná trieda 82, 040 17 Košice pri hodnote objednávky v celkovej výške do 120€ s dph
  • Platba na dobierku - pri objednávkach do výšky 120€ s dph zasielame tovar automaticky na dobierku
  • Úhrada so splatnosťou – na základe dohody a zmluvy s odberateľom je možné dohodnúť aj splatnosť na faktúru; štandardná doba splatnosti je 14 dní od vystavenia faktúry maximálne však 60 dní

Fakturačné podmienky

Z dôvodu legislatívnych zmien od 01.01.2014 a skúseností z minulosti sme sa rozhodli uplatniť nasledovné zmeny:

  • Faktúra bude vystavená na základe fakturačných údajov uvedených v objednávke zaslanej klientom na základe zákona o DPH najneskôr do 15.dní od dodania či uhradenia zálohy
  • V prípade omylom uvedených údajov, resp. nesprávne uvedených údajov na objednávke je možné tieto údaje doplniť/opraviť najneskôr do vystavenia faktúry a to v písomnej/mailovej forme
  • Doplnenie resp. oprava omylom uvedených fakturačných údajov na objednávke po vystavení faktúry je možná na základe písomnej/mailovej požiadavky a bude spoplatnená administratívnym poplatkom podľa platného cenníka. Táto zmena je možná najneskôr 15. deň po ukončení mesiaca, v ktorom k dodaniu došlo. Po tomto termíne už oprava/doplnenie fakturačných údajov nie je možné z dôvodu uzatvorenia mesiaca.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na dole uvedené emailové adresy prípadne telefonicky.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.
 

S úctou

V Košiciach, 30.12.2013

Andrej Klíma
konateľ
 

Tel.: + 421 (55) 62 205 18 I Tel. / Fax: + 421 (55) 65 236 00 I e-mail: info@kpkreklama.sk I web: www.kpkreklama.sk IČO: 46822798 I IČ DPH: SK 2023598830