img

PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA BY SA MALA POSIELAŤ LEN V NASLEDUJÚCOM FORMÁTE:

 • • Formát TIFF, PSD alebo Photoshop EPS – Náhľad NONE, JPEG (v maximálnej kvalite) pre zakódovanie (for encoding), a všetky ostatné Možnosti majú byť blokované (disabled)!
 • • Farebný mode (spôsob akým sú miešané farby) CMYK, alebo GRAYSCALE ak chcete čiernobielu tlač.
 • • Všetky vrstvy by mali byť rastrované a sploštené/spojené do jednej vrstvy
 • • Bez dodatočných kanálov Without additional channels.
 • • Rozmery súboru majú byť nastavené na reálne (správne) rozmery 1:1 – nie proporcionálne
 • • Súbory majú byť zložené/composed/ nie separované
 • • Vzhľadom na veľkosť súboru rozlíšenie môže byť od 30 do 200 dpi (štandardne od 100 do 150, ak je text písaný malým fontom do 200 dpi, bilboardy a veľkoformátové obrazy 30 dpi)
 • • Individuálne prípravy majú byť uložené v samostaných súboroch, jedna príprava na jeden súbor

PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA PRE TLAČ NA TEXTIL:

 • • Formát súboru AI (Adobe Illustrator CS – verzia 11)
 • • Rozmery súboru majú byť nastavené na reálne (správne) rozmery 1:1 – nie proporcionálne
 • • Výrezy sa vyznačujú červenou (C0 M100 Y100 K0)
 • • Ohyby sa vyznačujú zelenou (C100 M0 Y100 K0)
 • • Čiary pre perforáciu musia byť naznačené pomlčkami – nepoužívajte funkciu DASHED LINE (prerušovaná čiara). Farba perforačných čiar je rovnaká ako farba línie orezávania – červená.
 • • Uistite sa, že jednotlivé kontúry, línie – čiary nie sú dvojité, znásobené jedna cez druhú

PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA PRE VÝREZY OBRYSOV/KONTURY:

 • • Formát súboru AI (Adobe Illustrator CS – verzia 11)
 • • Rozmery súboru majú byť nastavené na reálne (správne) rozmery 1:1 – nie proporcionálne
 • • Výrezy sa vyznačujú červenou (C0 M100 Y100 K0)
 • • Ohyby sa vyznačujú zelenou (C100 M0 Y100 K0)
 • • Čiary pre perforáciu musia byť naznačené pomlčkami – nepoužívajte funkciu DASHED LINE (prerušovaná čiara). Farba perforačných čiar je rovnaká ako farba línie orezávania – červená.
 • • Uistite sa, že jednotlivé kontúry, línie – čiary nie sú dvojité, znásobené jedna cez druhú

PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA PRE TLAČ S VYREZANÍM KONTUR:

 • • Formát súboru AI (Adobe Illustrator CS – verzia 11)
 • • Farebný mode (spôsob akým sú miešané farby) CMYK
 • • Rozmery súboru majú byť nastavené na reálne (správne) rozmery 1:1 – nie proporcionálne !!!
 • • Grafika zalomená do súboru AI (neprepojená/not-linked)
 • • Tlačová grafika na samostatnej vrstve, nie na vrstve kontúr alebo razenia.(na jednej vrstve to čo sa tlačí, na inej to, čo sa vyrezáva)
 • • Nechajte spadávku /bleed/ 3-5mm od grafiky, ktora sa tlačí, v závislosti od čiary rezu.
 • • Výrezy sa vyznačujú červenou (C0 M100 Y100 K0)
 • • Ohyby sa vyznačujú zelenou (C100 M0 Y100 K0)
 • • Čiary pre perforáciu musia byť naznačené pomlčkami – nepoužívajte funkciu DASHED LINE. Farba perforačných čiar je rovnaká ako farba línie orezávania – červená.
 • • Uistite sa, že jednotlivé kontúry, línie – čiary nie sú dvojité, preložené jedna cez druhú

PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA PRE AUTOPOTLAČ :

 • • Formát PSD aleboTIFF.
 • • Farebný mode (spôsob akým sú miešané farby) CMYK.
 • • Súbor obsahuje len dve vrstvy. Na jednej je ilustrácia alebo fotka vozidla, druhá obsahuje tlačovú grafiku, s hranou 12 cm okolo každého z rozmerov (t.j. na horný, dolný, ľavý a pravý okraj sa pridá 12 cm hrana - sieť)
 • • Na každú stranu vozidla vytvoriť samostaný profil (ľavú stranu, pravú stranu, kapotu prednú, kapotu zadnú, strechu- na všetky časti, ktoré budú polepené)
 • • Rozmery súboru majú byť nastavené na reálne (správne) rozmery 1:1 – nie proporcionálne!!!
 • • Rozlíšenie súboru od 50 do 100 dpi, odporúča sa od 72 do 100 dpi.

PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA PRE VÝREZY:

 • • Formát súboru AI (Adobe Illustratod CS - version 11)
 • • Rozmery súboru majú byť nastavené na reálne (správne) rozmery 1:1 – nie proporcionálne